22
Jun

Numune, transmikser oluğundan boşaltılan betonun ilk veya son kısmında alınmamalıdır. 1-2 m3 beton boşaltıldıktan sonra alınmalıdır. Alınacak numunenin homojen karışmış olması ve betonu temsil etmesi gerekmektedir. Deneylerde kullanılacak betonun en az 1,5 katı miktarda taze beton numunesi alınmalıdır. 

Hazır betondan numune üretim alınanda ya da şantiyede alınmaktadır. Numune alımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
 
TS EN 12350-1 Standardına uygun olarak hazır betondan numune alınmalıdır.
Her numune, ayrı beton yükü veya ayrı transmikserden alınmalıdır
Numune, transmikser oluğundan boşaltılan betonun ilk veya son kısmında alınmamalıdır. 1-2 m3 beton boşaltıldıktan sonra alınmalıdır. Alınacak numunenin homojen karışmış olması ve betonu temsil etmesi gerekmektedir.
Deneylerde kullanılacak betonun en az 1,5 katı miktarda taze beton numunesi alınmalıdır.
Taze beton sıcaklığı ve ortam sıcaklığı
Numune alma ve numuneleri taşımanın her safhasında beton; kirlenmeye, bünyesinde su girme ve kaybetmeye, ayrışmaya, fiziksel hasar görmeye ve marjinal sıcaklık değişimlerine karşı korunmalıdır.
Beton numune kalıba doldurulmadan önce tekrar karıştırma kabı içerisinde kare ağızlı kürek kullanılarak yeniden karıştırılmalıdır.
Beton numuneleri, kalıplara yüksekliği 10 cm‘yi geçmeyen, eşit tabakalar halinde doldurulmalıdır. 150 veya 200 mm’lik küpler iki, 150/300 mm’lik silindirler üç tabakada doldurulmalıdır.
Sıkıştırma çubuğunun darbeleri, kalıp en kesit alanına eşit şekilde dağıtılmalıdır. İlk dökülen tabakanın sıkıştırılmasında çubuğun kalıp tabanına sertçe çarpmamasına, diğer tabakaların sıkıştırılması sırasında da, bir önceki tabakaya fazla girmemesine dikkat
Her tabaka, sıkıştırma çubuğu ile en az 25’er defa şişlenmelidir. Sıkıştırma sonrasında, kalıbın dış kenarlarına, sıkıştırma çubuğu darbelerinden geriye kalan boşluklar doluncaya kadar tokmak ile hafifçe vurulmalıdır.
Kalıbın üst yüzeyinden taşan fazla beton, çelik mala veya perdah malasına kesme hareketi yaptırılarak alınmalı ve beton yüzeyi dikkatlice düzeltilmelidir.
Numuneler; zarar verilmeden, görünür ve kalıcı şekilde Numune kayıtları (alındığı gün ve saat, beton dayanım sınıfı, şantiye kodu, üretici şirket ve tesisin adı, transmikser plakası, irsaliye numarası) titizlikle saklanmalıdır.

Etiketler